De site van de Open Friese Kampioenschappen (OF) is verhuisd.
Het nieuwe webadres is ofk.frl
U wordt over enkele ogenblikken a utomatisch doorgeleid naar het nieuwe adres.