Uitslagen

  • Hoofdklasse klasse

  • 1e klasse

  • 2e klasse

  • 3e klasse

  • 4e klasse

Zaalwacht deze week

  • Home

Coronaprotocol ZVF

Beste ZVF leden van de bedrijven competitie.

Naar aanleiding van de extra maatregelingen van het kabinet het volgende. Als wij ons aan de opgestelde regels van ZVF en Optiesport,  zoals omschreven in het onderstaande protocol, mogen we vooralsnog voetballen ! Mits we ons aan deze regels houden.

Dus mijn verzoek aan jullie is dit goed in jullie op te nemen en daar aan te houden! Dus 10 minuten voor aanvang van de  wedstrijd in de aangewezen box met maximaal 7 spelers en 1 coach(Dus niet meer!). Alle kleding in de sporttas meenemen in de hal en op de bank 1,5 m uit elkaar zitten.  Daarna via andere uitgang terug naar de box en dan maximaal 25 minuten douchen en dan naar huis.

Dit omdat de kantine dicht is in de komende periode. Dus niet op de tribune komen wat gezien wordt als publiek.  Het is even niet anders maar we kunnen voetballen.  Dit graag doorsturen naar al jullie teamgenoten samen met het protocol.

Wij gaan er van uit dat jullie je aan deze regels houden en hopen met jullie dat dit niet te lang duur en we kunnen blijven voetballen.  Ik reken op jullie.

Namens bestuur ZVF,  Evert Tolsma.

 hoest

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!

Bij een positieve test dient het bestuur op de hoogte te worden gebracht. De wedstrijden van het betreffende team worden gedurende 10 dagen afgelast.

Ook bij een positieve test van een huisgenoot en/of een nauw contact dien je thuis te blijven. De wedstrijd van het team wordt dan wel gespeeld. 

 zaalvoetbal

 Tijdens de wedstrijd mogen de gebruikelijke afstandsregels ten behoeve van de sport tijdelijk worden losgelaten. Echter buiten het spel om zijn deze regels wel van toepassing. Dat betekent dat het bestuur een aantal maatregelen heeft getroffen om de afstands- en hygiënemaatregelen te waarborgen.

• Tribune is enkel beschikbaar voor leden, 1 coach per team en de sponsoren. Teams kunnen zich boven op de tribune verzamelen. Hier worden ook de spelerslijsten ingevuld. Niet spelende leden en sponsoren dienen zich te melden bij de bestuurskamer voordat de tribune wordt betreden;

• Er mag met maximaal 7 spelers worden gespeeld. Dit heeft te maken met de beperking van 7 spelers per kleedkamer;

• Je dient rekening te houden met 1,5 meter afstand bij het verlaten van de zaal;

• Per team is 1 kleedkamer beschikbaar. Bij de ingang hangt een indeling van de kleedkamers. De kleedkamer is vanaf 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd beschikbaar. Kleding en tassen worden meegenomen naar de zaal. Na de wedstrijd dient het team binnen 30 minuten de kleedkamer weer te verlaten. Tijdens het douchen dient de anderhalve meter gewaarborgd te worden, waardoor er maximaal 3 tegelijk kunnen douchen;

• Probeer je eigen afval weer mee naar huis te nemen;

• Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• Indien hesjes noodzakelijk zijn bij de wedstrijd, zijn deze af te halen bij het bestuur. De hesjes worden na gebruik gewassen

 trije

De kantine van de Trije is open. Horeca/sportcafé De Trije is een zelfstandige horecagelegenheid met haar eigen coronaprotocol.

Volg de aanwijzingen, zoals looproutes en instructies, van Optisport de Trije op.

V/d Woude fietsen heuse koning van het oud kaatsveld

De tweede speelronde is gespeeld en ook in deze speelronde was er weer veel te beleven. Veel goed voetbal in combinatie met hard werken en veel doelpunten! Waar er eigenlijk al geen publiek aanwezig was op de tribunes daar is dat dus vanaf komende weken geheel anders. De ploegen moesten en moeten dus de kracht uit zichzelf halen en dat kon en kan er toe leiden dat we de komende speelrondes veel duels zien met grote uitslagen. Één ding kunnen we na vanavond zeker verklappen er is een ploeg tot koning van de straat gekozen en hoe dat zo gekomen is kunt u lezen in onderstaande verslagen!

Lees meer

Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum draait na lange coronabreak op volle toeren en heeft tien klapper te pakken

Na enkele maanden van geen zaalvoetbal wedstrijden te hebben gehad, daar begon de competitie weer op vrijdagavond 18-9-2020. Wel waren er wat aanpassingen geweest want door de regelgeving moest de organisatie ook meer puzzelen dan het gewend was. Toch was er ook nog positief nieuws te melden want dit seizoen zijn er enkele nieuwe teams bij gekomen en hierdoor zijn de verschillende poules groter geworden. Om 19:30 begon de bal voor het eerst dit seizoen weer te rollen en hopelijk blijft deze nog lang door rollen en zien we dit seizoen weer prachtige dingen met daarbij veel doelpunten en strijd.

Lees meer

Van de voorzitter...

evert

Beste Zaalvoetbal vrienden,

We staan weer aan het begin  van een nieuw zaalvoetbal seizoen 2020-2021, welke nog steeds in het teken staat van het COVID-19 virus. Zoals bekend zijn we afgelopen Maart abrubt gestopt met de zaalcompetitie nadat we te maken kregen met een nieuw virus. Dit firus heeft de hele wereld in zijn greep en ook wij hebben hier mee te maken . Tijdens de zomervakatie periode leek het er op dat het virus onder controle was en we weer een "gewone" competitie konden starten. We starten wel weer maar gewoon is het totaal niet dit jaar. We hebben te maken met vele nieuwe regels en maatregelingen die we moeten treffen om te mogen spelen. Dit geldt niet alleen voor ons als bestuur maar zeer zeker ook voor jullie als leden van ZVF. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid om dit virus onder ontrole te houden en er voor te zorgen dat iedereen gezond kan blijven. Daarom hebben we te maken met de landerlijke regels van het RIVM , het protocol van Optiesport en met toevoegingen van onze eigen regels, welke we op zullen hangen in de hal, en jullie via mail en app verstrekt hebben (zie ook verder op de site).  Een dringend verzoek dit door te geven aan jullie team genoten en aan deze regels te houden zodat we het hele seizoen hopelijk uit te kunnen voetballen!

Ondanks deze tegenslag hebben we wel weer 2 nieuwe teams meer in de competitie dan afgelopen siezoen waar we nog 37 teams hadden en nu 39 teams en dat is natuurlijk geweldig. De indeling is inmiddels bekend en zo zal de hoofdklas een hele competitie spelen met 6 teams en de 1e, 2e en 3e klas met 11 teams een halfe competitie. hoe het 2e deel van de competitie na de kerst er uit zal zien is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus en de gevolgen daarvan. Daar om zullen we in oktober pas de eventuele promotie/degradatie regeling bekent maken of dat het op deze voet verder zal gaan . we willen dit nog open laten tot er meer bekent is rondom dit virus.

Het openings toernooi kon helaas niet door gaan vanwege het niet kunnen handhaven,  indelen van de hal en kleedkamers. we zijn daarom zeer verheugd dat we vrijdag 18 september echt weer los kunnen met ons geliefde spelletje met wat aanpassingen zoals omschreven in het protocol.  Een bijkomend nadeel is dat we vooralsnog geen publiek kunnen toelaten op de tribune omdat we dit niet in goede en juiste banen kunnen leiden. We hopen dat dit later in het jaar ook weer te kunnen toelaten in de hal.

Ook dit seizoen hebben we weer een prestatie gericht eerste team van ZVF in de KNVB competie.We hopen dat zij in de eerste klas een mooi seizoen mogen draaien en wie weet wat er verder nog in het vat zit.

We hebben afgelopen seizoen helaas geen algemene  jaarvergadering kunnen houden en daarom zijn er ook geen ingrijpende weizigingen aan te kondigen. Financieel is alles wel gecontroleerd en goed gekeurd. We hopen dit jaar natuurlijk wel weer een jaarvergadering te kunnen organiseren en daar jullie comentaar en verbeterpunten  weer te mogen ontvangen.

Verder wens ik een ieder een heel mooi zaalvoetbal seizoen toe en hoop dat we het virus buiten de deur kunnen houden. Mocht dit wel zo zijn houd je dan aan het protocol en breng ons op de hoogte zodat wij verder maatregelingen kunnen nemen.

Mede namens het bestuur een sportieve groet,
Evert Tolsma

Meer artikelen...